Odwach

Odwach Wrocław był miastem silnie ufortyfikowanym, przynajmniej do mo- mentu, gdy wojska francuskie zdobyły miasto i gdy w 1807 r. na rozkaz Napoleona Bonaparte zaczęto burzyć mury miejskie. Zachowały się tylko niewielkie ich fragmenty na tyłach Hali Targowej Odwach i przy fosie miejskiej na pl. Dominikańskim, oraz arsenał, który uznano za użyteczny. Po Bramie Świdnickiej nie ma już dziś właściwie śladu, pozostał po niej tylko dawny osiemnastowieczny budynek Odwachu, niegdyś siedziba straży miejskiej. Około 1844 r. Odwach został przebudowany w stylu neorenesansowym, wzorowanym na architekturze renesansowej Florencji i mieści obecnie galerię sztuki. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się XIX-wieczna wieżyczka z barometrem i zegarem.
Separator
English Polski