Ossolineum

Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich, zwany też Ossolineum to jedna z największych polskich bibliotek, zawierająca bezcenne starodruki i rękopisy (również rękopis "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza), Ossolineumkolekcje karto- graficzne i nu- mizmatyczne. Mie- ści się w prze- pięknym baroko- wym budynku, który niedawno odzyskał swą świetność i wzbo- gacił się o regu- larny, geometry- czny ogród, w którym niedługo staną osiemnastowieczne rzeźby czterech pór roku. Był to niegdyś budynek klasztorny. Należał do szpitalników, zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, sprowadzonego do Wrocławia w XIII w. przez księżną Annę, wdowę po Henryku II.Separator
English Polski