Domek Romański

Domek Romanski Przechodząc od Uniwersy- tetu do Hali Targowej, warto zwrócić na pl. Nankiera uwagę na niewielki oszklony budyneczek niejako wtopiony w PRL-owski betonowy blok mieszkalny. Jest to wczesnogotycki Domek Romański, zwany również Domem Panien Trzebnickich. Powstał na początku XIII wieku (pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1208 r.) jako wrocławska rezydencja cysterek z Trzebnicy, i jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w mieście. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż było to lokum komfortowe, bo dwupiętrowe. Przy okazji na przykładzie Domku Romańskiego dobrze widać, jak na przestrzeni wieków podniósł się poziom gruntu, co zawdzięczamy pyłowi, ziemi i śmieciom nanoszonym przez kolejne pokolenia. Wejście znajduje się ponad dwa metry poniżej dzisiejszego poziomu chodnika, a sam portal jest bardzo niski, co świadczy o tym, jak bardzo wrocławianie wyrośli przez ostatnie 800 lat.

Dziś w Domku Romańskim mieści się galeria Dolnośląskie Centrum Fotografii.Separator
English Polski