Ogród Botaniczny

Adres:
ul. Henryka Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
tel. (071) 322-59-57
fax (071) 322-44-83

Ogród Botaniczny Ogród Botaniczny Uni- wersytetu Wrocławskiego to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian. Założony został w 1811 r. na terenach przylegających do zabudowań Ostrowa Tumskiego, powstałych po zburzeniu fortyfikacji miejskich i zasypaniu północnej odnogi Odry, po której pozostawiono w ogrodzie staw. Starszy od niego jest tylko ogród botaniczny w Krakowie. Ogród Botaniczny Początkowo powierzchnia Ogrodu zajmowała około 5 ha, a w roku 1933 został rozszerzony o sąsiadujący z nim teren cmentarza. W czasie oblężenia Wrocławia podczas II Wojny Światowej Niemcy urządzili w Ogrodzie stanowisko artylerii przeciwlotniczej i skład amunicji, był on więc silnie ostrzeliwany. W latach 50. podczas gruntownego czyszczenia ogrodowego stawu znaleziono na dnie liczne niewybuchy. W czasie obrony Wrocławia zniszczeniu uległy szklarnie i około 50% drzewostanu.

Dziś obszar Ogrodu obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem). Rośnie w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin (licząc różne ich odmiany liczba ta sięga 11,5 tysiąca). Oprócz ekspozycji roślin w Ogrodzie można podziwiać zbudowany w 1856 r. na terenie Ogród Botaniczny alpinarium przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego. W ekspozycję tę wkomponowano skamieniałe odciski wymarłych roślin, skamieniałe pnie drzew, itp. 27 spośród rosnących na ternie Ogrodu drzew zostało uznane za pomniki przyrody, zaś sam Ogród został wpisany na listę zabytków województwa Dolnośląskiego. W skład Ogrodu wchodzi również znajdujące się w Wojsławicach pod Wrocławiem przepiękne Arboretum, które warto zwiedzać szczególnie na przełomie maja i czerwca, w porze kwitnienia rododendronów i azalii.

Otwarty do zwiedzania: w zależności od pogody najpóźniej od 1 kwietnia do 30 listopada. Godziny otwarcia: 8.00–18.00, szklarnie 10.00–18.00, Panorama Natury 10.00–14.00, w soboty, niedziele i święta 10.00–16.00 (seanse co pół godziny).Separator
English Polski