Muzeum Etnograficzne

Adres:
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław
tel.: (071) 344 33 13
www: http://www.muzeumetnograficzne.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek-środa: 10.00–16.00
czwartek: 9.00–16.00
piątek-niedziela: 10.00–16.00

Bilety:
normalny: 5 zł
ulgowy: 3 zł
grupowy: 2 zł/osobę
W sobotę wstęp wolny.

Muzeum Etnograficzne Zadaniem muzeum Etnograficznego jest dokumentowanie nurtów kultury, w których przejawiają się procesy społeczne, zróżnicowanie regionalne i narodowościowe. Na Dolnym Śląsku jego rola jest szczególnie ważna—od początków osadnictwa nakładały się tu na siebie wpływy kultury polskiej, czeskiej, serbołużyckiej i niemieckiej, a także innych grup etnicznych, przybywających w kolejnych falach kolonizacyjnych, po II wojnie światowej doszło zaś do niemal całkowitej wymiany ludności. Zbiory Muzeum zachowały dla nas dawny Wrocław i dawną wieś dolnośląską, ukazując stroje, sprzęty domowe i obyczaje regionalne zmieniające się na przestrzeni lat.

Początki Muzeum Etnograficznego sięgają lat 1948–1953, kiedy to zaczęło ono funkcjonować jako dział zamknięty Muzeum Państwowego, od 1950 r. noszącego nazwę Muzeum Śląskie, a od 1970—Narodowe. Poczynając od roku 1953, w którym po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym wystawę czasową Kultura wsi dolnośląskiej, dział ten stopniowo przekształcał się w otwarty. Po przekształceniu Muzeum Etnograficznego w oddział Muzeum Miejskiego w 1999 r. otrzymało ono przepiękną siedzibę, która sama w sobie warta jest zobaczenia—letni Pałac Biskupów Wrocławskich.Separator
English Polski