Upiór przy Kościele św. Elżbiety

Upiór przy Kościele św. Elżbiety Między kościołem św. Elżbiety, a Rynkiem znajdował się niegdyś cmentarz. Według legendy z grobu przy kościele co noc wstawał duch nieuczciwej sprzedawczyni sukna, by za karę za swe oszustwa od północy do pierwszej odmierzać płótno w pobliskich sukiennicach. Upiór przestał nachodzić swój dawny kram dopiero, gdy wykopano i spalono zwłoki nieuczciwej kupcowej. Zapewne to ta wrocławska legenda stanowiła inspirację dla ballady „Taniec śmierci” Johana Wolfganga Goethego, który w 1790 r. spędził we Wrocławiu dwa miesiące i mieszkał niedaleko kościoła św. Elżbiety.
Separator
English Polski