Śladami wrocławskich legend
Przystanek 2 z 23
 
Kościół św. Idziego

Kościół św. Idziego Ten zbudowany w XIII w., prawdo- podobnie około 1242 r. kościółek w stylu romańskim jest najstarszym zachowanym budynkiem Wrocławia, a jedno- cześnie najstarszym czynnym kościołem w mieście. Podobno ufundował go Piotr Włostowic, znany i bogaty patrycjusz wrocławski oślepiony przez księcia Władysława Wygnańca, i nazwał na cześć patrona swego syna, Idziego Świętosława. Niewielki kościółek należy do charakterystycznego dla średniowiecznego Wrocławia typu kościołów jednofilarowych. Tylko jeden z jego portali jest romański (wskazuje to na pochodzenie z wcześniejszej budowli, prawdopodobnie z poprzedniczki dzisiejszej katedry, tzw. Katedry Walterowskiej). Łączy go z dawnym, szesnastowiecznym budynkiem Kapituły, mieszczącym dziś Muzeum Archidiecezjalnym sławna Brama Kluskowa.Separator
English Polski